REGULAMENT INTERN ACPAN

(Asociația Consumatorilor de Produse Alternative cu Nicotină)

Aceste reguli completează și dezvoltă statutul Asociației Consumatorilor de Produse Alternative cu Nicotină "ACPAN", care se aplică obligatoriu tuturor membrilor. Acesta este disponibil la sediul ACPAN și poate fi accesat de orice persoană care dorește să devină membru ACPAN, pe site-ul acpan.ro.

Dispozițiile prezentului regulament trebuie interpretate în lumina statutului. În caz de ambiguitate sau contradicție, statutul se aplică în mod prioritar înaintea regulamentului de ordine interioară.

Prezentul regulament cuprinde:

Articolul 1: Admiterea noilor membri

Articolul 2: Obligațiile membrilor

Articolul 3: Refuzul acceptării adeziunii și pierderea calității de membru

Articolul 4: Taxele de membru și voturile de membru

Articolul 5: Protecția datelor membrilor

Articolul 6: Adunarea generală

Articolul 7: Modificarea regulamentului de procedură

Articolul 8: Componența consiliului director ACPAN

 

Articolul 1 - Admiterea noilor membri

1.1: Participarea ca și membru în ACPAN este rezervată consumatorilor de produse alternative cu nicotină: vaping (țigări electronice), vaporizatoare de orice tip, snus, și orice alte produse destinate să înlocuiască țigările și să ajute fumătorii să renunțe la fumat.

1.2: Pot primi calitatea de membru doar persoanele fizice.

1.3: Admiterea membrilor, este supusă aprobării consiliului director. Refuzul calității de membru poate fi , este lipsit de recurs și nu trebuie motivat.

ACPAN- Asociația Consumatorilor de Produse Alternative cu Nicotină

Str. Aurel Vlaicu nr. 101, sector 2, București

Tel: +40 724 077 703

Email: contact@acpan.ro

1.4: În temeiul principiului libertății persoanei, ACPAN poate accepta ca membru orice persoană fizică, indiferent de naționalitatea sa.

1.5: Membrii au obligația de a respecta condițiile și procedurile actuale și viitoare, ale ACPAN.

 

Articolul 2: Obligațiile membrilor cu privire la profesie și ACPAN

2.1: Fiecare membru se obligă să respecte confidențialitatea și secretul documentelor de informare, precum și orice schimb de corespondență între membri.

2.2: Fiecare membru se angajează să nu se angajeze în acte neloiale, sau ilegale, sau care ar putea dăuna imaginii celorlalți membri ai ACPAN, sau asociației însăși.

2.3: Fiecare membru este de acord să nu submineze imaginea și interesele altor membri ACPAN prin declarații false sau defăimătoare. De asemenea, se angajează să-i trateze pe ceilalți membri cu respect în contextul tuturor schimburilor, corespondenței, forumurilor, mesajelor și întâlnirilor de toate felurile.

2.4: Fiecare membru poate face publică afilierea la ACPAN, prin menționarea acestui lucru în situațiile în care socotește de cuviință și acest lucru nu contravine legii. În eventualitatea pierderii calității de membru, membrii trebuie să renunțe la orice mențiuni în acest sens.

2.5: Operațiunile de comunicare ale membrilor care implică utilizarea numelui și/ sau imaginii ACPAN trebuie să fie supuse în mod sistematic unei validări în prealabil, de către consiliul director al asociației, care își rezervă dreptul de a interzice realizarea lor. Fiecare cerere va face obiectul unui răspuns motivat în termen de maxim 15 de zile.

 

Articolul 3: Refuzul admiterii și pierderea calității de membru

3.1: ACPAN își rezervă dreptul de a refuză o cerere de aderare, fără a fi nevoie să motiveze decizia.

3.2: Se poate renunța la statutul de membru al ACPAN printr-un email trimis președintelui ACPAN la adresa contact@acpan.ro cu titlul ”Demisie membru ACPAN”.

Retragerea ACPAN devine efectivă în termen de o lună de la notificarea ei. Membrul se obligă să respecte prevederile acestui regulament, inclusiv pe durata lunii de notificare.

3.3: Calitatea de membru ACPAN este pierdută prin excluderea pronunțată a consiliului director ACPAN, din orice motiv sau vină imputabilă. Membrul se obligă să respecte prevederile acestui regulament, inclusiv pe durata lunii de notificare.

3.4: Nerespectarea prevederilor statutului ACPAN sau al prezentului regulament duc la excluderea din ACPAN și a pierderii calității de membru, prin decizia consiliului director.

 

Articolul 4: Taxele de membru și voturile de membru

4.1: Calitatea de membru ACPAN NU ESTE CONDIȚIONATĂ de plata nici unei taxe obligatorii

4.2: ACPAN își rezervă dreptul de a solicita membrilor contribuții cu caracter absolut voluntar pentru realizarea unor proiecte. Decizia unui membru de a nu face aceste contribuții (care oricum au caracter voluntar) nu poate fi invocată pentru aducerea de orice schimbări sau atingere calității și drepturilor sale de membru.

 

Articolul 5: Protecția datelor membrilor

ACPAN- Asociația Consumatorilor de Produse Alternative cu Nicotină

Str. Aurel Vlaicu nr. 101, sector 2, București

Tel: +40 724 077 703

Email: contact@acpan.ro

5.1: Membrii sunt informați că ACPAN implementează o prelucrare automată a informațiilor personale colectate de la aceștia. Acest fișier este destinat exclusiv utilizării ACPAN, care se angajează să nu publice aceste date pe Internet sau în domeniul public.

5.2: Informațiile colectate sunt necesare pentru aderare. Acestea fac obiectul unei prelucrări și sunt destinate uzului intern al ACPAN. Aceștia pot exercită dreptul la acces și rectificare, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

 

Articolul 6: Adunarea generală

6.1: Membrii sunt informați și convocați prin e-mail, cu minim 15 zile înainte, pentru participarea la Adunările Generale ale ACPAN.

6.2: În cadrul Adunărilor Generale se iau decizii conform specificațiilor din statut.

 

Articolul 7: Modificarea prezentului regulament și al procedurilor ACPAN

7.1: Regulamentul intern și procedurile ACPAN sunt adoptate prin decizii ale consiliului director, în conformitate cu statutul.

7.2: Regulamentul intern și procedurile ACPAN pot fi modificate necondiționat de către consiliul director ACPAN, membrii fiind informați imediat ce acestea sunt validate.

 

Articolul 8: Componența consiliului director ACPAN

8.1: În urma Adunării Generale a Asociației, conform Statutului, ACPAN a stabilit membrii consiliului director, după cum urmează:

- Președinte: dl Alexandru Gogoană;

- Vicepreședinte: dl Mihai Sîrbu

- Secretar general: dna Andreea Simion